Consultare publică – Ghidul solicitantului „Construirea și dezvoltarea unei rețele pilot de școli verzi” I PNRR

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, apel de proiecte finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

 Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) pot obține granturi pentru reabilitarea unităților de învățământ existente și pentru construirea unor noi unități de învățământ, în vederea dobândirii de către acestea din urmă a statutului de „școală verde”.

Alocarea financiară a acestui apel de proiecte este de 225.000.960 de euro, fără TVA, distribuită astfel:

Subcomponenta I: REABILITARE ENERGETICĂ

Se urmărește reabilitarea de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi, investiția vizând o suprafață totală de 300.000 m2. Valoarea totală a investiției: 150.000.000 de euro.

Subcomponenta II: CONSTRUCȚII NOI

Se urmărește construcția de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi, investiția vizând o suprafață totală de 46.400 m2. Valoarea totală a investiției: 75.000.960 de euro.

Solicitanții eligibili: toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe).

Observațiile și recomandările referitoare la Ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail scoliverzi@edu.gov.ro, în perioada 13.03.2023 – 19.03.2023.

Documentele poate fi descărcate la adresa: https://edu.ro/consultare_publica_ghid_solicitant_apel_Scoli_verzi