Ghidul pentru perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri a intrat în dezbatere publică

Apelul de finanțare ce vizează utilizarea unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain) a fost lansat spre consultare publică de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizăriia a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru finanțarea competențelor digitale, parte a Componentei 7 Transformare digitală, Investiția I19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme din cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare.

Obiectivul general: sprijinirea transformării digitale a IMM-urilor prin sporirea competențelor digitale ale angajaților lor.

Apelul de proiecte încurajează și sprijină formarea și certificarea competențelor digitale avansate ale angajaților IMM-urilor, fiind acordat un punctaj suplimentar pentru proiectele care susțin o curriculă și un design de training care accelerează dobândirea acestor competențe.

Alocarea apelului de proiecte: 36.000.000 euro – finanțare PNRR din care 34.000.000 euro reprezintă valoarea totală nerambursabilă a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți

Apelul de proiecte este unul de tip necompetitiv cu termen limită de depunere.

Termen de consultare 25.05.2022-09.06.2022 – adresă de email: contact.pnrr@research.gov.ro.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://www.research.gov.ro/ro/articol/5626/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-transformare-digitala-componenta-7.

Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea solicitării de finanțare, respectiv: modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, criterii de eligibilitate, grila de evaluare, descrierea etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor.