Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in baza atributiilor ce ii revin si tinand seama de problemele economice si sociale ale economiei nationale, a derulat o serie de programe guvernamentale, finantate de la bugetul national, care incearca sa ajute la redresarea comunitatilor prin stimularea investitiilor productive si in infrastructura tehnico-edilitara, a activitatilor legate de dezvoltarea serviciilor sociale si a resurselor umane.

Subprogramul Guvernamental „Investitii in Servicii Sociale”

Subprogramul Guvernamental „Investitii in servicii sociale” este menit sa sustina financiar serviciile sociale, promovand parteneriatul dintre administratia judeteana sau locala si societatea civila. Acest program a fost aprobat prin HG 93/2003. Pentru acest subprogram au fost eligibile toate localitatile urbane si/sau rurale, cu exceptia localitatilor cuprinse in zonele de restructurare industriala, prevazute in Hotararea Guvernului […]

Detalii

Subprogramul Guvernamental „Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM”

Subprogramul Guvernamental „Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM” a fost elaborat cu scopul de a atrage investitii private in orasele care nu se regasesc in zonele de restructurare industriala, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 399/2001, sau in zonele declarate defavorizate. Acesta a fost aprobat prin HG 322/2003 modificata prin HG1652/2004. Investitiile co-finantate in cadrul acestui […]

Detalii

Subprogramul Guvernamental „Investitii in Turism”

Subprogramul „Investitii in Turism” sustine financiar investitiile in turism ale intreprinderilor mici si mijlocii. Acest Subprogram a fost aprobat prin HG 1307/2004 modificat prin HG 1652/2004 Obiectivul general al Subprogramului il reprezinta imbunatatirea infrastructurii de cazare si a calitatii serviciilor din statiunile turistice ale Romaniei, in scopul dezvoltarii economice a acestor statiuni. Obiectivele specifice ale […]

Detalii

Programul Guvernamental „Dezvoltarea Judetului Alba”

Reprezinta unul din instrumentele implementarii politicii guvernamentale in domeniul dezvoltarii regionale, avand ca directie prioritara crearea de conditii pentru a raspunde necesitatii unor masuri active si alternative de sustinere a dezvoltarii economice la nivel comunitar si regional care sa asigure atenuarea efectelor sociale negative ale procesului de restructurare economica.

Detalii

Subprogramul Guvernamental „Investitii in Turism”

Subprogramul „Investitii in Turism” sustine financiar investitiile in turism ale intreprinderilor mici si mijlocii. Acest Subprogram a fost aprobat prin HG 1307/2004 modificat prin HG 1652/2004 Obiectivul general al Subprogramului il reprezinta imbunatatirea infrastructurii de cazare si a calitatii serviciilor din statiunile turistice ale Romaniei, in scopul dezvoltarii economice a acestor statiuni.

Detalii

Subprogramul Guvernamental „Investitii in Servicii Sociale”

Subprogramul Guvernamental „Investitii in servicii sociale” este menit sa sustina financiar serviciile sociale, promovand parteneriatul dintre administratia judeteana sau locala si societatea civila. Acest program a fost aprobat prin HG 93/2003.

Detalii

Subprogramul Guvernamental „Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM”

Subprogramul Guvernamental „Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM” a fost elaborat cu scopul de a atrage investitii private in orasele care nu se regasesc in zonele de restructurare industriala, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 399/2001, sau in zonele declarate defavorizate. Acesta a fost aprobat prin HG 322/2003 modificata prin HG1652/2004.

Detalii