Programul Tranziție Justă: Precizări legate de completarea corectă a cererii de finanțare

În calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă, ADR Centru atenționează solicitanții care depun cereri de finanțare în cadrul acțiunii ”Dezvoltarea Întreprinderilor și Antreprenorialului”, componenta ”Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” cu privire la completarea corectă a secțiunii din Cererea de finanțare referitoare la Autoritatea către care va fi transmis proiectul. [Mai multe detalii …]