Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 9 decembrie 2020