Analiza demografica a Regiunii Centru. Disparitati geodemografice. Tendinte si prognoze

Urmarind caracterul complex si dinamic al demografiei la nivelul Regiunii Centru, studiul a avut in vedere analiza demografica intre recensamintele din 1992 si 2002, a elementelor specifice de comportament demografic in Transilvania Centrala, a disparitatilor geodemografice, precum si o analiza a tendintelor demografice la nivel regional.