Analiza Produsului Intern Brut la nivelul Regiunii Centru in perioada 1998-2007

Identificarea de oportunitati de dezvoltare pornind de la premisa ca produsul intern brut este indicatorul sintetic ce caracterizeaza cel mai bine nivelul de dezvoltare al unui teritoriu.
Pornind de la ideea ca analiza Produsului Intern Brut este baza pentru analize socio-economice mai aprofundate, studiu a urmarit trei aspecte importante: analiza produsului intern brut regional prin prisma nivelului si structurii acestuia, analiza evolutiei acestuia in perioada 1998-2007 si analiza comparativa a produsului intern brut la nivelul Regiunii Centru, a celorlalte regiuni de dezvoltare si la nivelul Romaniei. Prin aceasta abordare a fost posibila si evidentierea disparitatilor intraregionale.

Documente

PIB