Planul Regional de Gestionare a Deseurilor

Planul Regional de Gestionare a Deseurilor este instrumentul regional de planificare avand ca scop dezvoltarea unei gestionari durabile a deseurilor, in conformitate cu directivele europene in domeniu. Planul Regional de Gestionare a Deseurilor cuprinde o prezentare a situatiei prezente, a obiectivelor si tintelor regionale in domeniul gestionarii deseurilor, o prognoza privind deseurile si fluxurile de deseuri, propunand totodata masurile necesare in vederea implementarii unui sistem integrat de gestionare a deseurilor si un sistem de monitorizare a rezultatelor acestor actiuni.