Program de asistenta tehnica pentru absorbtia fondurilor europene destinate sectorului resurselor umane

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru este partenera, alaturi de Agentiile din cele opt regiuni de dezvoltare, in proiectul “Asistenta tehnica pentru implementarea domeniului major de interventie 5.2 din Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Romania 2007 – 2013”. Acest proiect este finantat de catre Fondul Social European in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Romania 2007-2013, Axa Prioritara 7 Asistenta Tehnica, Domeniul Major de Interventie 7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POSDRU.

Toate cele opt Agentiile pentru Dezvoltare Regionala si-au exprimat acordul de principiu pentru participarea la proiectul propus de ADR Nord-Vest, impreuna cu Regiunea Veneto din Italia si firma de consultanta Lantazzi pentru aplicarea pe Fondul Social European. Pentru inceput, in data de 6 august a avut loc o intalnire de lucru la ADR Bucuresti-Ilfov, la care au participat reprezentanti de la toate Agentiile si in cadrul careia au avut loc discutii privind consortiul format, oferta tehnica, oferta financiara si acordul de pre-licitatie.

Pentru acest proiect Autoritatea Contractanta este Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU). Obiectivul general al serviciilor consta in utilizarea eficienta a fondurilor puse la dispozitie in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, in primii cinci ani din ciclul de implementare, respectiv 2008-2012, in vederea atingerii obiectivelor operationale stabilite.

Operatiunile propuse in cadrul Domeniului Major de Interventie (DMI) 5.2. – „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca” – vizeaza persoanele din mediul rural, inclusiv persoanele implicate in agricultura de subzistenta, printre care: persoane care sunt sau ar putea fi implicate in agricultura de subzistenta ca urmare a nivelului scazut de educatie si formare profesionala si a oportunitatilor scazute de ocupare din mediul rural. O atentie deosebita va fi acordata tinerilor; micilor intreprinzatori sau viitorilor intreprinzatori care pot genera dezvoltare locala si oportunitati de ocupare; membrilor de familie dependenti etc. De asemenea, o atentie speciala va fi acordata femeilor din mediul rural, in vederea cresterii sanselor de a fi ocupate in alte sectoare decat in agricultura de subzistenta, in special in domeniul serviciilor.

In contextul POS DRU, prin populatia ocupata in agricultura se intelege populatia care are un venit din activitatile agricole, fie ca tehnicieni sau fermieri in intreprinderile agricole zootehnice, fie producatori agricoli autorizati independenti, in timp ce populatia din agricultura de subzistenta inseamna lucratori familiali neremunerati, in cadrul productiei gospodaresti pentru consumul final propriu. In cadrul acestui DMI se finanteaza operatiuni care urmaresc integrarea pe piata muncii a personelor inactive din mediul rural, inclusiv a persoanelor care isi castiga existenta din agricultura de subzistenta.

Operatiunile care se vor desfasura in cadrul acestui proiect vizeaza dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte masuri de sprijin pentru populatia din zonele rurale, care urmaresc reducerea agriculturii de subzistenta; masuri pentru promovarea mobilitatii ocupationale si geografice a fortei de munca din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunitatile de ocupare existente si pentru cresterea coeziunii regionale; masuri pentru imbunatatirea mediului inconjurator in zonele rurale si a starii de sanatate a populatiei din mediul rural, cu scopul de a-i creste motivatia, disponibilitatea si oportunitatile de participare pe piata muncii; sprijin pentru membrii de familie aflati in ingrijire, servicii de asistenta si alte activitati asociate pentru a permite indivizilor sa participe pe piata muncii; precum si promovarea programelor care sprijina si incurajeaza demararea afacerilor in activitati non-agricole.

Mai multe informatii privind acest program pot fi obtinute de la doamna Marta Sassella – Lattanzio e Associati, e-mail: sassella@lattanziogroup.eu.

Alba Iulia
26.08.2008