PROGRAMUL PHARE 2004 CES

Obiectivul principal al „Schemei de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregatirea de Proiecte în Domeniul Gestionarii Deseurilor” este acela de a oferi asistenta financiara IMM – urilor din cele 8 regiuni ale Romaniei care actioneaza direct sau au un impact direct asupra sectorului privind gestionarea deseurilor cu scopul de a le sprijini în eforturile lor de a reduce volumul deseurilor si/sau de a trata deseurile intr-un mod corespunzator.

In cadrul acestui program 5 proiecte din Regiunea Centru au fost aprobate pentru finanaare, in valoare totala de 159.685 Euro, Contractele de Finantare fiind semnate de catre Autoritatea Contractant? la sfarsitul lunii noiembrie 2006. Beneficiarii au primit avansurile in valoare de 63.874 Euro.

Durata de implementare a proiectelor este de 12 luni si in prezent se deruleaza activitatile de contractare a serviciilor necesare elaborarii studiilor prevazute in proiecte. Pana la data de 31.12.2007 s-au primit si verificat la ADR Centru 3 dosare de achizitie iar pentru celelalte 2 proiecte, beneficiarii urmeaza sa depuna la ADR Centru dosarele de achizitie pentru verificare.

Data prevazuta pentru finalizarea  implementarii tuturor proiectelor este  31.03.2008.