Conferința finală a proiectului Beyond EDP

O a doua generație de strategii de specializare inteligentă pentru a favoriza redresarea economică.

Șapte ani de implementare a strategiilor de specializare inteligentă au demonstrat că procesul de descoperire antreprenorială este piatra de temelie a strategiilor implementate eficient.

Având în vedere necesitatea acțiunilor de redresare economică, având în vedere noua perioadă de programare operațională, conferința va analiza în detaliu cum să se dezvolte strategii mai bune pentru a îndeplini necesitățile din piață. Se vor prezenta rezultate operative utile care ar putea fi reproduse în alte regiuni. Conferința va oferi lecții practice pentru a îmbunătăți procesul de descoperire antreprenorială. Se va acorda un accent special guvernanței ecosistemelor regionale de inovare pentru a implica toate părțile interesate economice, pentru a mobiliza toate resursele, pentru redresarea economică de după criza COVID-19.

Conferința are un conținut practic orientat spre a oferi sfaturi utile mediului economic regional. De aceea nu dorim să vă încărcăm cu prea multe informații, vă vom oferi doar patru lecții practice învățate, co-create de participanți în următoarele aspecte ale strategiilor regionale de inovare:

  • Proces continuu de descoperire antreprenorială;
  • Rolul guvernării;
  • Implicarea părților interesate;
  • Cooperarea teritorială transnațională.

Regiunile sunt motoarele economiei europene și au un rol crucial în redresarea economică. Participanții vor afla lecțiile practice învățate în cadrul proiectului BeyondEDP de la experți calificați care lucrează în guverne regională, agenții de dezvoltare, universități și alți reprezentanți din diferite regiuni europene.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru vă invită să participați la Conferința Finală a Proiectului Beyond EDP din 10 decembrie 2020, cu începere de la ora 11:00, ora României. Înregistrarea se face dând un click AICI.

Finanțat de programul Interreg Europe, scopul proiectului Beyond EDP a fost de a furniza substanță, îndrumare și sprijin practic pentru operaționalizarea conceptului de proces de descoperire antreprenorială. A făcut acest lucru printr-un amestec de experți externi combinat cu învățarea reciprocă a mai multor regiuni din Europa, pentru a împărtăși activități orientate spre practică, ghidate de un proces de evaluare reciprocă. Proiectul a dezvoltat rezultate valoroase care sunt utile actorilor din diferite contexte regionale. Rezultatele au fost posibile datorită întăririi bazelor analitice ale procesului de descoperire antreprenorială, putând oferi astfel sfaturi valoroase pentru factorii de decizie politică care vor fi comunicate în cadrul conferinței finale a proiectului.

Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție, la datele de contact: dl. Emil Toma, Expert programe, email: emil.toma [at] adrcentru.ro tel. 0258 818 616, int. 465.

Agenda BeyondEDP online final conference