Finanțări PNRR pentru energie verde

Au fost puse în consultare publică Ghidurile Specifice și Anexele aferente Măsurii de investiții privind producția și/sau asamblarea şi/sau reciclarea bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice, precum și a noilor capacități de stocare a energiei electrice. Ministerul Energiei a publicat spre consultare publică Ghidurile Specifice și Anexele aferente Măsurii de investiții I.4 – Lanț industrial […]

PNRR: 4 septembrie, noul termen pentru producerea hidrogenului “verde”

Ministerul Energiei a prelungit termenul limită privind apelul PNRR – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Investiția I.2 – Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice – […]

PNRR: Ghid pentru sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză – dezbatere publică

Ministerul Energiei a publicat spre consultare publică Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Măsurii de investiții I.2 – Infrastructură de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei […]

Prelungire termen de depunere proiecte pentru două apeluri de sprijin investiții în sectorul energiei

Ministerul Energiei a publicat două ordine de modificare a Ghidului specific – Sprijinirea investițiilor în  întregul lanț valoric al bateriilor (producție și/sau asamblare și reciclare) și Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție și/sau asamblare și reciclare). Potrivit Ordinului nr. 320/16.03.2023 se modifică perioada de depunere a proiectelor. Astfel, noul […]

Lansarea investițiilor în lanțul valoric al bateriilor, celulelor și al panourilor fotovoltaice

S-a aprobat Schema de ajutor de stat care sprijină investițiile în lanțul valoric industrial de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor, celulelor și panourilor fotovoltaice, precum și a Ghidului aferent acesteia, respectiv Ghidul specific – Condiții specifice de accesare a finanțării din fonduri europene aferente PNRR, Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al bateriilor […]

Finanțări pentru eficiență energetică sectorul industrial – sesiunea a II-a

Apel redeschis destinat investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie pentru operatori economici din sectorul industrial – Ministerul Energiei a publicat Ordinul, Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Investiției I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, din cadrul Componentei 6 a PNRR. Ministerul Energiei a lansat documentele pentru Schema […]

PNRR – Lansarea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)

Lansare procedură competitivă – Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Investiția I.4 – Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități […]

Dezbatere publică PNRR: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar

Ministerul Educației, lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar, care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație. Solicitanți eligibili: Consiliile Județene și  Consiliul Municipiului București Beneficiari finali: Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, inclusiv cele care […]

Finanțări PNRR pentru asigurarea eficienței energetice a operatorilor economici în sectorul industrial

Apel nou destinat investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie pentru operatori economici din sectorul industrial – Ministerul Energiei a publicat pentru consultare publică Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Investiției I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, din cadrul Componentei 6 a PNRR. Ministerul Energiei a lansat, în […]

Îndrumar metodologic în domeniul achizițiilor publice pentru fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

Ministerul Energiei a publicat îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență. Îndrumarul asigură cadrul legal necesar pentru realizarea achizițiilor de produse, servicii, lucrări în condiții […]