Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 va urma procedura legală de evaluare de mediu

În contextul  parcurgerii procedurii de evaluare de mediu a PDR Centru 2021-2027, inclusiv a evaluării adecvate, conform prevederilor legale în vigoare, vă supunem atenției varianta finală a PDR Centru 2021-2027 Elaborat în perioada 2019-2020, PDR Centru reprezintă principalul document de planificare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru, […]

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru

În acest număr vă furnizăm noi date statistice despre evoluția economică, echiparea teritoriului, piața muncii, protecția socială, fenomenele demografice și altele. Considerăm că am reușit să evidențiem prin indicatorii prezentați impactul puternic generat de pandemia COVID 19 asupra societății și economiei Regiunii Centru și începutul revenirii la normalitate, depășind astfel dificultățile generate de centralizarea ,,în timp real” a datelor statistice.

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – trimestrul 1- 2021

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea acestui nou număr, seria de buletine de date și informații statistice, dorind să ofere un sprijin tehnic organizațiilor din Regiunea Centru. Acest Buletin Statistic Regional prezintă date și indicatori relevanți privind evoluția și nivelul de dezvoltare a Regiunii Centru […]

Detalii

Raportul Strategic II de Monitorizare a Planului de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020

În data de 4 martie 2021 s-a desfășurat în format online întâlnirea Comitetului Regional de Planificare Centru în cadrul căreia a fost prezentat și dezbătut Raportul intermediar de Monitorizare a  Planului de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020. Monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională are ca rezultat elaborarea pe parcursul perioadei de implementare a 3 rapoarte strategice care consemnează progresele înregistrate în implementare, gradul de realizare a rezultatelor planificate și impactul generat de intervențiile planificate. Din punct de vedere tehnic, procesul de monitorizare a PDR Centru 2014-2020 se bazează pe un sistem de indicatori compus din 80 indicatori aferenți domeniilor strategice de dezvoltare care structurează PDR Centru 2014-2020. După parcurgerea Raportului Intermediar de Monitorizare, membrii CRP Centru au avizat documentul, acesta urmând să fie înaintat spre aprobarea Consiliului de Dezvoltare a Regiunii Centru- forul decizional la nivel regional.

Detalii

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027- versiunea consolidată

ADR Centru publică versiunea consolidată a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru elaborată pentru perioada 2021-2027. Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru (RIS3) este documentul elaborat la nivel regional în conformitate cu prevederile Ghidului de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligentă. Documentul cuprinde măsurile întreprinse pentru construirea unei culturi economice a inovării, identificând […]

Detalii

Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 a fost avizat

Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 a fost avizat de către Comitetul Regional de Planificare Centru în urma derulării procedurii de consultare scrisă care s-a încheiat pe data de 18 decembrie 2020. Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 a fost avizat de către Comitetul Regional de Planificare Centru în urma derulării procedurii de consultare scrisă […]

Detalii

Consultare tehnică cu privire la versiunea finală a PDR Centru 2021-2027

ADR Centru aduce în atenția membrilor Comitetului Regional de Planificare Centru spre consultare versiunea finală a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027. ADR Centru lansează spre consultarea membrilor Comitetului Regional de Planificare Centru versiunea finală a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027. Versiunea finală a PDR Centru include observațiile […]

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru Ediția nr.3

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea acestui nou număr, seria de buletine de date și informații statistice, dorind să ofere un sprijin tehnic organizațiilor interesate de aceste informații din Regiunea Centru. Această ediție a Buletinului Statistic Regional al Regiunii Centru include date și indicatori relevanți […]

Detalii

CONSULTARE PUBLICĂ: Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada post 2021

ADR Centru publică în consultare versiunea consolidată a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru elaborată pentru perioada post 2021. Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru (RIS3) este documentul elaborat la nivel regional în conformitate cu prevederile Ghidului de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligentă. Documentul cuprinde măsurile întreprinse pentru construirea unei culturi economice […]

Detalii

Consultare tehnică privind draft-ul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027

ADR Centru lansează spre consultare versiunea consolidată a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru, parte a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027, principalul document de planificare elaborat la nivel regional. Fiind fundamentată pe o diagnoză regional detaliată, concretizată prin Analiza socioeconomică regională și prin Analiza SWOT a Regiunii Centru, Strategia de Dezvoltare ia în […]

Detalii