Două apeluri de proiecte în consultare publică în cadrul PNRR pentru managementul apei

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat în consultare publică ghidurile specifice pentru două apeluri de proiecte, aferente Investiției 1Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene și Investiției 2 – Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate, din cadrul Componentei 1 – Managementul apei, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Ca urmare a investițiilor, se vor realiza:

✅ 1600 km de rețele de apă în localități cu peste 2000 locuitori.

✅ 2500 km de rețele de canalizare în localități cu peste 2000 locuitori și 400 de km de rețele de canalizare în cele cu mai puțin de 2000 de locuitori

✅12.900 de sisteme individuale sau alte sisteme adecvate construite și operaționale în aglomerările mai mici de 2000 de locuitori, din arii naturale protejate

Solicitanții pot fi Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) şi asociațiile acestora (ADI), Operatorii Regionali (OR) din sectorul de apă/apă uzată, Operatorii locali şi Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior. Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Părțile interesate pot transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail: gheorghe.constantin@mmediu.ro până la data de 18 iunie 2022.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa http://pnrr.mmap.ro/ghiduri/.