In paralel cu desfasurarea activitatiilor ce decurg din sarcinile pe care le are de indeplinit in calitate de Organism Intermediar al Programului Operational Regional, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a derulat – pana in anul 2011 – si activitatea de implementare a Programului Phare, componenta de Coeziune Economica si Sociala.
Toate aceste proiecte au fost finalizate.

Programul Phare 1998

Obiectivul general al programului l-a constituit sprijinul acordat Guvernului Romaniei si autoritatilor regionale stabilite prin Legea nr. 151/1998 cu scopul de a dezvolta capacitatea institutionala pentru implementarea unor politici de dezvoltare regionale integrate in corelatie cu obiectivele prioritare cuprinse in Planul National de Dezvoltare in contextul pre-aderarii.
Detalii

Programul Phare 2000

Programul Phare 2000 – Coeziune Economica si Sociala reprezinta un instrument de implementare a unei politici de dezvoltare regionala integrata in linie cu strategia de coeziune economica si sociala adoptata în contextul procesului de pre-aderare în Planul National de Dezvoltare. Acesta a fost lansat pe componente incepand cu luna aprilie 2001.
Detalii

PHARE CES 2006

„Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” din cadrul Programului Phare 2006 – Coeziune Economica si Sociala, a fost lansata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului la nivel national in 27.02.2008 iar lansarea la nivelul Regiunii Centru a avut loc in 03.03.2006.

Detalii

PROGRAM PHARE 2005 CES

Principalul obiectiv pentru sectorul Gestionarea deseurilor este continuarea programului anterior "Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor" (Phare 2004) pentru a sprijini autoritatile publice locale din toate regiunile Romaniei in eforturile acestora de a reduce cantitatea de deseuri si de a stimula colectarea selectiva a deseurilor.

Detalii

PROGRAMUL PHARE 2005

Schema de granturi pentru sprijinirea investitiilor sectorului privat al IMM in domeniul gestionarii deseurilor in sectoarele prioritare de mediu a fost lansata in cursul lunii iulie de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in calitate de Autoritate Contractanta.

Detalii

PROGRAMUL PHARE 2005

Schema de finantare “Asistenta acordata IMM in scopul achizitionarii de servicii de consultanta in afaceri” este o componenta a programului Phare 2005 si are ca scop imbunatatirea accesului IMM la servicii de dezvoltare a afacerilor, oferite de catre prestatorii de servicii de consultanta prin reducerea costurilor suportate de catre IMM pentru achizitionarea serviciilor corespunzatoare de consultanta.

Detalii

PROGRAMUL PHARE 2004 CES TVET

Programul PHARE TVET initiat in anul 2001 a fost extins, prin Programele PHARE 2003 si PHARE 2004-2006 la alte 150 de scoli tehnice si profesionale din tara. Regiunea CENTRU a avut scoli eligibile numai in programul PHARE TVET 2004-2006, respectiv in judetele Covasna, Harghita si Mures.

Detalii

PROGRAMUL PHARE 2004-2006 CES

Obiectivul principal al sub-componentei „Proiecte mari de infrastructura regionala” a fost îmbunatatirea infrastructurii regionale in vederea sprijinirii cresterii economice prin crearea unui cadru favorabil atragerii investitiilor locale si crearea unor locuri de munca durabile. Proiectele raspund cerintelor regionale de crestere economica si vor trebui sa se alinieze cerintelor de dezvoltare durabila.

Detalii

PROGRAMUL PHARE 2004 CES

Obiectivul principal al „Schemei de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregatirea de Proiecte în Domeniul Gestionarii Deseurilor” este acela de a oferi asistenta financiara IMM – urilor din cele 8 regiuni ale Romaniei care actioneaza direct sau au un impact direct asupra sectorului privind gestionarea deseurilor cu scopul de a le sprijini în eforturile lor de a reduce volumul deseurilor si/sau de a trata deseurile intr-un mod corespunzator.

Detalii

PROGRAMUL PHARE 2005 CES

In cadrul Schemei de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregatirea de Proiecte in domeniul Protectiei Mediului (SGSP-PP) sprijinul financiar se acorda pentru urmatoarele tipuri de activitati

Detalii