Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul I, 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă în anul 2024 publicarea buletinelor trimestriale de date și informații statistice, punând la dispoziția autorităților publice și a altor utilizatori de date statistice un instrument util în activitatea acestora. În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, nivelul […]

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – T4 2023

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente. În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, […]

Detalii

Analiza disparităților intraregionale la nivelul Regiunii Centru

Obiectivul principal al ”Analizei disparităților intraregionale la nivelul Regiunii Centru” este de a stabili pe baza unor metode cantitative de cercetare disparitățile existente între județele Regiunii Centru, între mediul urban și cel rural, respectiv între subzonele geografice ale Regiunii Centru sau zonele cu anumite particularități socioeconomice.

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – T3 2023

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente.

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informatii la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente.
În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, nivelul de trai și protecția socială, fluxul turistic și altele, precum și o secțiune extinsă dedicată statisticii educației (populația școlară, rata brută de cuprindere școlară, unități școlare, săli de clasă, personal didactic, numărul de elevi ce revin unui cadru didactic, numărul mediu de elevi/ clasă).

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul 1/2023

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente. În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, […]

Detalii

Profilele socio-economice ale judetelor din Regiunea Centru

Profilurile județene prezintă o sinteză socioeconomică la nivel județean realizată pe baza principalelor date statistice din diferite domenii economice sau sociale: demografie, economie, forța de muncă, infrastructura (transport, educație, sănătate).

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul 4/2022

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente. În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, […]

Detalii

Studiu privind dezvoltarea infrastructurii de transport la nivelul Regiunii Centru și nevoile de îmbunătățire a conectivității regionale

Studiul răspunde nevoii de a dispune de o analiză aprofundată a infrastructurii de transport regional care să permită identificarea și evaluarea nevoilor de extindere și modernizare a infrastructurii precum și prioritizarea într-un mod obiectiv a investițiilor din perioada următoare. Datele statistice arată că Regiunea Centru dispune de o rețea extinsă de transport rutier și feroviar, […]

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul 3/2022

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente. În acest nou număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile […]